...Není stk jako stk

ZAVOLEJTE NÁM!
325 513 653

Změna v zápisu TZ do TP

22.3.2021

Věc: Informace o zápisu tažných zařízení do technických průkazů

V souladu s dříve vydanou informací č. 1/2016-150-DOST/1 Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) neschvaluje technickou způsobilost montáže tažných zařízení (dále jen „TZ“), která jsou již dříve schválena dle harmonizovaných či mezinárodních předpisů. Jedná se o zařízení, která byla schválena podle:

 - směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/20/ES o mechanických spojovacích zařízeních motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato (dále jen „94/20/ES“),

- předpisu EHK/OSN č. 55 - o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení, udělených na základě těchto pravidel (dále jen „EHK č. 55“).

V současné době nemá ministerstvo jakoukoliv kontrolu nad montážními pracovišti jednotlivých výrobců TZ či jejich zástupců. Vzhledem k tomuto budou seznamy montážních pracovišť a vzory typových listů odstraněny z webu ministerstva k 1. 3. 2021. Kontrola montáže bude dále probíhat standardně jako u jiných konstrukčních částí či výbavy. 

Zápis TZ do technického průkazu probíhá na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jednotlivé případy, které mohou nastat, jsou popsány níže.

1) TZ schválená dle směrnice 94/20/ES či předpisu EHK č. 55 (montovaná montážními středisky výrobců TZ či jednotlivě dovezená)

TZ musí být schváleno dle 94/20/ES či EHK č. 55; schválení musí být uvedena na štítku TZ a v dokladech k TZ.

Žadatel o zápis těchto TZ k žádosti přikládá:

 - Technický protokol technika typu „K“ obsahující informaci o garanci shodnosti a o kontrole provedené montáže. Protokol může být vystaven i technickou zkušebnou.

nebo

 - Doklad o provedené montáži vázaný na konkrétní vozidlo a konkrétní typ tažného zařízení (např. typový list), společně s dokladem, který osvědčuje, že montážní středisko, které montáž provedlo, bylo výrobcem TZ nebo jeho zástupcem proškoleno na montování TZ.

 2) TZ, jejichž montáž je typově schválená ministerstvem (TZ národně schválená včetně montáže)

Žadatel o zápis typově schváleného TZ k žádosti přikládá:

- Osvědčení o registraci vozidla, část II se zápisem o montáži TZ provedeným držitelem schválení. Vše musí být potvrzené razítkem a podpisem oprávněné osoby.

nebo

- Kopii schválení TZ vydaného ministerstvem a technický protokol technika typu „K“ o garanci shodnosti a provedené montáži. Protokol může být vystaven i technickou zkušebnou. 

 3) TZ demontované z jiného vozidla

Princip je obdobný jako u nového TZ. TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení garance shodnosti + potvrzení montáže.

Žadatel o zápis ostatních TZ k žádosti přikládá:

- Technický průkaz vozidla, ze kterého bylo demontováno (pokud je toto vozidlo stále v provozu, je nutné TZ před zápisem do dalšího TP zrušit!).

- Potvrzení odborné montáže a shodnosti technickým protokolem technika typu „K“ nebo technické zkušebny. 

4) TZ provozované, ke kterému nejsou doklady

Princip opět obdobný - TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení garance shodnosti a potvrzení montáže.

Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:

- vyjádřením výrobce TZ

nebo

- identifikací TZ v pověřené zkušebně nebo dle údajů z archívu pověřené zkušebny.

K oběma předchozím způsobům je třeba doložit:

- potvrzení odborné montáže a shodnosti technickým protokolem technika typu „K“ nebo technické zkušebny.


Další aktuality

Nové TP od 1.1.2024

3.1.2024

Vážení zákazníci, v případě nesrovnalostí v registru silničních vozidel (RSV) se skutečnými doklady k vozidlu, budete muset na příslušný registr vozidel a sjednat odstranění nedostatků. Na možné nedostatky budete upozorněni při první návštěve STK a budou Vám zapsány do protokolu formou poznámky. S protokolem se pak dostavíte na příslušný úřad pro dopsaní údajů do (RSV). Zápis o provedení technické...

více...

PF 2024

11.12.2023

Všem našim zákazníkům přejeme krásné prožití svátků Vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě. Šťastný vstup do nového roku 2024.

více...

Omezení provozu

15.3.2023

!!! Vážení zákazníci z důvodu rekonstrukce plynové přípojky bude ve dnech 15.3.2023 až 30.6.2023 omezena doprava v ulici Maršála Koněva. Objízdná trasa k nám je vyznačena na mapě. !!! Budeme se na vás těšit.

více...

Dovozy vozidel z mimounijních zemí

1.3.2023

Dovoz vozidel z mimounijních zemí Nejčastěji kladená otázka je: " já už nepřihlásim auto, které neplní nejméně EURO 3?" Podle zákona 56/2001 sb. se s novelou mění primárně: Hlava IV Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla §35 odstavec 1 písmene C "splňuje alespoň emisní...

více...

Platnost evidenční kontroly od 1.3.2023

1.3.2023

Platnost evidenční kontroly od 1.3.2023 Nově bude platit evidenční kontrola po dobu jednoho roku od vystavení a to i zpětně - platnost evidenční kontroly aut se prodlužuje na rok. Protokol o evidenční kontrole bude pouze v ...

více...

Provozní doba mezi svátky 2022

5.12.2022

Všem našim zákazníkům přejeme krásné prožití svátků Vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě. Šťastný vstup do nového roku 2023.

více...

Výměna halogenových žárovek za LED

1.12.2022

Společnost Osram dostala schválení od Ministerstva dopravy ČR a jako momentálně jediná firma na českém trhu má oprávnění prodávat schválené LED žárovky, které jsou přímou náhradou za halogenové. Podmínky montáže a seznam vozidel si můžete přečíst v následujícím odkazu: https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp

více...

Prodloužení STK o 10 měsíců

22.3.2021

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení...

více...


 1 2 3 Další Poslední 
Stránka 1 z 3
AKTUALITY

Nové TP od 1.1.2024

3.1.2024

Vážení zákazníci, v případě nesrovnalostí v registru silničních vozidel (RSV)...

PF 2024

11.12.2023

Všem našim...
 Starší aktuality